Rss
Thêm website vào danh bạ

Trợ giúp

Đây là trang support của Travel Desks phiên bản Việt, gồm những nội dung chính sau:

Giới thiêu về Travel Desks: bạn sẽ tìm hiểu mục tiêu, phương châm làm việc và tầm nhìn của Travel Desks

Những câu hỏi thường gặp và trả lời từ admin: bạn tìm thấy những điều cần biết, bạn có thể hỏi thêm

Trang để đăng nhập: bạn cần đăng nhập vào hệ thống để đóng góp nội dung vào danh bạ

Trang đăng ký thành viên: nếu chưa là thành viên, hãy đăng ký ngay

Liên hệ: gửi tin, gửi bài, gửi câu hỏi về cho admin của Travel Desks

Sơ đồ trang web: điều hướng và sơ đồ toàn bộ nội dung

English version Travel Desks, the asia travel directory and its travel deals