Rss
Thêm website vào danh bạ

Bản đồ du lịch tp Hồ Chí Minh

Đăng vào vào 5-14-13

Bản đồ du lịch được công ty Lựa Chọn Đầu Tiên upload trên trang web tour du lịch,

bấm vào hình dưới để xem bản đồ có kích cỡ lớn hơn, đây là bản đồ khu trung tâm quận nhất, thành phố hồ chí minh (sài gòn, Việt Nam)

bản đồ du lịch sài gòn, khu trung tâm

click xem bản đồ lớn: du lịch sài gòn, khu trung tâm

Và xem hình dưới là bản đồ du lịch toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể download về máy tính, ipad hoặc các thiết bị di động

xem bản đồ thành phố hồ chí minh

xem bản đồ thành phố hồ chí minh

xem bản đồ quận 1, quận 3, bản đồ toàn cảnh

khu phố tây, Quận 1, bản đồ khu phố tây Quận 1

khu phố tây, Quận 1, bản đồ khu phố tây Quận 1

Xem thêm

  • Xem thêm

Additional Info

View Location

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>